Baltic Sea History Project: Schwedisch

Välkommen till Östersjöns historia

Projektet

Elva institutioner från sju länder runt Östersjön har samarbetat i det flernationella projektet ”Flerperspektivitet i vuxenundervisning med Östersjöregionens historia som exempel”, lett av Academia Baltica i Tyskland. Från 2017 till 2019 har de tillsammans utvecklat denna online-kurs, vägledningen om flerperspektivisk historia, ytterligare undervisningsmaterial och en online-plattform.

Projektet om flerperspektivitet i Östersjöregionen stöds av Europeiska unionens ERASMUS+-program.

Projektet och kursen bygger på erfarenheter och resultat från projektet “Kulturella perspektiv – mot en kulturell identitet i Östersjöregionen” (2012–2014). Detta projekt stöddes av EU:s kulturprogram och det tyska federala ministeriet för kultur och medier (BKM).