Baltic Sea History Project: Polnisch

Witamy w historii Morza Bałtyckiego

Projekt

W ramach międzynarodowego projektu „Różnorodność perspektyw w kształceniu dorosłych na przykładzie historii Morza Bałtyckiego” pracowało jedenaście instytucji i organizacji z siedmiu krajów nadbałtyckich pod kierunkiem Academii Baltica z Niemiec. W latach 2017-2019 opracowały one niniejszy kurs, wytyczne „Pisanie wieloperspektywicznej historii. Założenia i wskazówki”, zbiór materiałów dydaktycznych i platformę internetową.

Projekt „Różnorodność perspektyw w kształceniu dorosłych na przykładzie Morza Bałtyckiego” otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+".

Niniejszy projekt i kurs odwołują się do doświadczeń i rezultatów projektu „Perspektywy kulturowe - w kierunku tożsamości kulturowej Morza Bałtyckiego” (2012-2014), który odbył się dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu „Kultura" oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów (BKM).