Baltic Sea History Project: Polnisch

Projekt Historyczny Morza Bałtyckiego

Po upadku żelaznej kurtyny mieszkańcy regionu Morza Bałtyckiego szukają wspólnej tożsamości historycznej: wiele miast współdzieli hanzeatyckie dziedzictwo, architekturę gotyku ceglanego orazkulturę protestancką. Istnieje jednak więcejnawiązań do historii Morza Bałtyckiego: rozmaitość języków, różnorodność kulturowa, a także wiekiwojen i konfliktów.

Projekt Historyczny Morza Bałtyckiego zamierza:

pobudzić świadomość istnienia różnorodnych perspektyw historycznych

przezwyciężyć wąskie narodowe postrzeganie historii regionu Morza Bałtyckiego

wspierać dialog nie tylko ekspertów, lecz także szerszej publiczności

rozwijać nowe podejście do wzajemnego międzynarodowego porozumienia przy pomocy nowych środków w postaci przedsięwzięć interaktywnych.