Baltic Sea History Project: Lettisch

Baltijas Vēsture Projekts

Pēc dzelzs priekškara krišanas cilvēki Baltijas jūras reģionā meklē kopīgu vēsturisku identitāti: daudzas pilsētas apvieno Hanzas mantojumam raksturīgā, ķieģeļu gotikas arhitektūra un protestantu kultūra. Taču Baltijas jūras vēsture sevī ietver arī kaut ko vairāk: valodu daudzveidību, kultūru dažādību, kā arī kara gadsimtus un nesaskaņas.

Baltijas jūras vēstures projekta nolūki ir:

sekmēt apzināšanos, ka par vēsturi pastāv dažādi viedokļi

pārvarēt nacionāli ierobežotu priekšstatus par Baltijas jūras reģiona vēsturi

veicināt dialogu ne tikai ekspertu līmenī, bet arī plašākā auditorijā

izstrādāt jaunu pieeju pārnacionālai savstarpējai sapratnei, izmantojot jaunus mēdijus interaktīvam procesam.