Baltic Sea History Project: Litauisch

Baltijos Jūros Istorijos Projektas

Išnykus geležinei uždangai, Baltijos jūros regiono žmonės nuolat ieško bendro istorinio identiteto. Daugelis šio regiono miestų dalijasi Hanzos laikų paveldu, gotikos architektūra ir protestantiškojo tikėjimo kultūra. Tačiau Baltijos jūros regiono istorija pasižymi ir kitokiu išskirtinumu: kalbų ir kultūrų vairove lygiai kaip ir daugelį amžių vykusiais karais ir konfliktais.

Baltijos jūros istorijos projektas numato:

Stiprinti suvokimą apie daugialypes regiono istorijos perspektyvas

įveikti uždarą nacionalinį Baltijos jūros regiono istorijos supratimą

Skatinti ne tik ekspertų , bet ir platesnės auditorijos dialogą

Plėtoti naujus požiūrius į abipusę tarptautinę sąveiką naujų medijų ir interaktyvių procesų pagalba.