Baltic Sea History Project: Finnisch

Tervetuloa Itämeren historiaan

Hankkeeseen

Itämeren alueella on etsitty yhteistä historiallistaidentiteettia Rautaesiripun murtumisen jälkeen: monista kaupungeista löytyy yhteistä Hansan perintöä, goottilaista tiiliarkkitehtuuria ja protestanttista kulttuuria. Itämeren historiaan kuuluu kuitenkin vielä paljon enemmän: laajakielten kirjo, monipuolinen kulttuuri, ja myös vuosisatoja täynnä sotia ja konflikteja.

Itämeren Historian Projektin tavoitteet ovat:

kiinnittää huomiota siihen, että historiaan on monia eri näkökulmia

ylittää kansallisesti rajoittuneita käsityksiä Itämerenalueen historiasta

synnyttää dialogia asiantuntijoiden ja laajemman yleisön välille

kehittää uutta lähestymistapaa vastavuoroiseen monikansalliseen ymmärrykseen, jossa uusi media auttaa vuorovaikutuksen prosessissa.