Baltic Sea History Project: Estnisch

Läänemere Maade Ajaloo Projekt

Läänemere maade rahvad on pärast raudse eesriide langemist otsinud ühist ajaloolist identiteeti: meid ühendab hansapärand, gooti telliskiviarhitektuur ja protestantlik kultuur. Läänemere ajalugu on aga midagi enamat: erinevad keeled, kultuuriline mitmekesisus, aga ka sajandeid sõjategevust ja konflikte.

Läänemere maade ajaloo projekt tahab:

tõsta teadlikkust perspektiivide paljususest ajaloos

ületada rahvuslikult piiratud arusaamist Läänemere maade ajaloost

edendada dialoogi mitte ainult teadlaste vaid ka laiema publiku vahel

arendada uut lähenemist rahvaste omavahelises mõistmises uue interaktiivse meedia vahendusel.