Baltic Sea History Project: Dänisch

Velkommen til Østersøens historie

Projektet

11 institutioner fra syv lande rundt om Østersøen har arbejdet sammen i det transnationale projekt ”Multiperspektivitet i voksenundervisning med Østersøregionens historie som eksempel”, ledet af Academia Baltica i Tyskland. Fra 2017 til 2019 har de i fællesskab udviklet dette online-kursus, vejledningen om multiperspektiv historie, yderligere undervisningsmaterialer og en online platform.

Projektet om multiperspektivitet i Østersøregionen er støttet af EU’s ERASMUS+-program.

Projektet og online-kurset bygger på erfaringer og resultater fra projektet “Kulturelle perspektiver – mod en kulturel identitet i Østersøregionen” (2012-2014). Dette var støttet af EU’s kulturprogram og af det tyske Ministerium for Kultur og Medier.